Aliquam Creative Forums

Full Version: Oświadczenie administracji serwera Aliquam.org
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
W ostatnich dniach dotarły do nas niepokojące informacje o planach utworzenia serwera o nazwie identycznej do nazwy naszego serwera. Aliquam.org istnieje nieprzerwanie od 2011 roku, a właścicielem – choć jego wspólnicy zmieniali się kilkukrotnie – niezmiennie jest też ta sama osoba, castro12321.

Jako właściciele nazwy serwera Minecraft “Aliquam” oświadczamy, że wszelkie inicjatywy związane z rzekomą reaktywacją działania serwera kierowanego do graczy pochodzących z Polski nie są prowadzone ani przez nas, ani za naszą zgodą. Nie otrzymaliśmy również żadnych zapytań związanych z udzieleniem takiej zgody. Nowa inicjatywa powstająca pod naszą nazwą nie jest w żaden sposób reaktywacją naszej rzekomo zakończonej działalności i stanowczo żądamy zaprzestania rozpowszechniania informacji sugerujących, że jest inaczej.

Aliquam obecnie jest dostępne pod adresem aliquam.org
 
Ekipa Aliquam.org


Aby dostać się na Polski kanał na serwerze, wpisz "/mc pl".
Wszelkie informacje na temat serwera dostępne są w języku angielskim na PlanetMinecraft: https://www.planetminecraft.com/server/aliquam/

Pierwszy post na temat naszego serwera zaktualizowany o powyższe oświadczenie: http://minecraft.pl/2978,aliquam-pl-serwer-creative